Betegségek után járó adókedvezmény (személyi kedvezmény)
 
Bizonyos betegségtípusok után adókedvezmény (továbbiakban személyi kedvezmény) illeti meg a magánszemély adózót.
 
A személyi kedvezményt az Szja tv. szerint súlyos fogyatékos magánszemélynek minősülő személy érvényesítheti az összevont adóalap adójából.
 
Súlyos fogyatékos személynek azt a magánszemélyt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.
A fogyatékossági támogatásban részesülő magánszemély 2015. január 1-jétől jogosult a személyi kedvezmény igénybevételére.
A kedvezmény mértéke a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg.
 A kedvezményre való jogosultság kérdésének eldöntése, vagyis a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegség fennállásának megállapítása nem tartozik az állami adóhatóság hatáskörébe.
A súlyos fogyatékosság eseteit, illetve a betegségeket a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet, valamint a vonatkozó minősítéseket, kapcsolódó igazolásokat a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet határozza meg.
Fő szabály szerint a Kormányrendeletben felsorolt betegségben szenvedő magánszemélyek a betegség fennállásáról kiállított igazolás birtokában jogosultak a személyi kedvezmény igénybevételére. Orvosi igazolás nélkül veheti igénybe a személyi kedvezményt az, aki rokkantsági járadékban részesül, illetőleg a támogatást megállapító határozat alapján az a személy, akinek fogyatékossági támogatásra való jogosultságát külön jogszabály szerint megállapították. Az ideiglenes igazolásokat évente kell kiállítani, a végleges állapotot nem kell újra igazolni.
 
Gyakran felmerül kérdésként, hogy a személyi kedvezményt a szülő a betegségben szenvedő gyermekére tekintettel igénybe veheti-e. Az Szja tv. értelmében kizárólag a betegségben szenvedő magánszemélynek van lehetősége érvényesíteni a kedvezményt,  ha rendelkezik a szakorvos által kiállított érvényes igazolással, illetve rendelkezik összevont adóalapba tartozó jövedelemmel. Amennyiben a gyermek nem rendelkezik adóköteles jövedelemmel, akkor a kedvezmény érvényesítésére nincs lehetőség. Gyermek helyett a szülő nem jogosultak a kedvezmény figyelembevételére.
 
Igazolás beszerzése
 
A kedvezmény igénybevételére jogosító, az EüM rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelő igazolást a szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa, illetve a szakambulancia vagy szakorvos által készített orvosi dokumentáció alapján a beteg által választott háziorvos állíthatja ki. A betegség, illetve fogyatékosság megállapítására és az állapot végleges vagy átmenti jellegének meghatározására szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa jogosult.
 
Az igazolásnak tartalmazni kell a kedvezményt igénybevevő személyazonosító adatait, lakóhelyét, adóazonosító jelét, az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi dokumentáció kiadásának dátumát, valamint a betegség véglegességének vagy ideiglenességének megállapítását és ezen igazolást kiállító szakorvos/háziorvos aláírását.
 
Az EüM rendelet melléklete tartalmazza az igazolás tartalmát, azonban annak formai követelményeit nem.
 
Az adóhatóság külön nem rendszeresített formanyomtatványt a súlyos fogyatékosság igazolására, azonban a munkáltató, kifizető összesített igazolása az adott évi személyi jövedelemadó bevalláshoz, adónyilatkozat benyújtásához elnevezésű ’M30-as nyomtatvány lapjai között megtalálható.
 
Kedvezmény igénybevétele
 
Az igazolás birtokában a magánszemély az adóelőleg megállapítása során (adóelőleg-nyilatkozat megtételével) év közben is kérheti a kedvezmény figyelembevételét. A 2015. évre vonatkozó adóelőleg-nyilatkozat az alábbi elérési útvonalon érhető el:
Amennyiben a magánszemély nem tesz adóelőleg-nyilatkozatot, akkor a kedvezményt nem veszti el, az a személyi jövedelemadó bevallásban is érvényesíthető év végén.
 
 A kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolást nem kell csatolni az adóelőleg-nyilatkozathoz, illetve a személyi jövedelemadó bevalláshoz sem eredeti, sem másolati példányban. Az igazolást a bevallás másolati példányával együtt meg kell őrizni az 5 éves elévülési időn belül. A kiállított igazolás alapján a magánszemély az adóelőleg megállapításához tett adóelőleg-nyilatkozatában is kérheti a kedvezmény figyelembevételét az adóelőleg megállapítására kötelezett kifizetőtől. Nyilatkozat hiányában év végén a személyi jövedelemadó bevallásában is érvényesíthető a kedvezmény.
 
Kedvezmény utólagos érvényesítése
 
Ha valaki évek óta igazoltan a fent említett Kormányrendeletben felsorolt betegségek egyikében szenved, tehát jogosult lett volna a személyi adókedvezményre, akkor a kedvezményt az igazolás megszerzését követően az 5 éves elévülési időn belül a személyi jövedelemadó bevallások önellenőrzésével érvényesítheti.
 
Az utolsó év, amely még önellenőrzéssel módosítható a 2009. adóév. A 2009. évi bevallást a 0953., a 2010. évi bevallást a 1053., a 2011. évi bevallást a 1153., a 2012. évi bevallást a 1253., a 2013. évi bevallást a 1353. számú nyomtatványon lehet önellenőrizni.
 
 
A súlyos fogyatékosság miatt igénybe vehető kedvezmény havi összege 2009-2015. években

 
Év
Minimálbér (Ft)
Személyi kedvezmény havi összege (Ft)
2009
71 500
3 575
2010
73 500
3 675
2011
78 000
3 900
2012
93 000
4 650
2013
98 000
4 900
2014
101 500
 5 075
2015 
105 000 
5 250 
 
(Jogszabályi háttér: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 40.§, adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 49. § (3) bekezdés)
 
 
7. Daganatos betegségek közül:
 
A vérképzőrendszer
 
C81 Hodgkin kór
 
rosszindulatú betegségében
 
C810 Nyiroksejt túlsúly
 
szenvedő
 
C811 Nodularis sclerosis
 
C812 Kevert sejtesség
 
C813 Nyiroksejtes kimerülés
 
C817 Hodgkin-kór egyéb formája
 
C819 Hodgkin kór, k.m.n.
 
C82 Follicularis [nodularis] non-Hodgkin lymphoma
 
C820 Osztodó kis sejtes, follicularis
 
C821 Kevert hasított kis sejtes és nagy sejtes, follicularis
 
C822 Nagy sejtes, follicularis
 
C827 A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai
 
C829 Follicularis non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.
 
C83 Diffúz non-Hodgkin lymphoma
 
C830 Kis sejtes (diffúz)
 
C831 Hasított kis sejtes (diffúz)
 
C832 Kevert kis és óriás sejtes (diffúz)
 
C833 Nagy sejtes (diffúz)
 
C834 Immunoloblastos (diffúz)
 
C835 Lymphoblastos (diffúz)
 
C836 Differenciálatlan (diffúz)
 
C837 Burkitt-lymphoma
 
C838 A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai
 
C839 Diffúz non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.
 
C84 Perifériás és cutan T-sejtes lymphomák
 
C840 Mycosis fungoides
 
C841 Sézary-kór
 
C842 T-zónás lymphoma
 
C843 Lymphoepitheliális lymphoma
 
C844 Perifériás T-sejtes lymphoma
 
C845 Egyéb és meghatározatlan T-sejtes lymphomák
 
C85 A non-Hodgkin lymphoma egyéb és k.m.n. típusai (200.202)
 
C850 Lymphosarcoma
 
C851 B-sejtes lymphoma, k.m.n.
 
C857 A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai
 
C859 Non-Hodgkin lymphoma k.m.n.
 
C88 Rosszindulatú immumoproliferatív betegségek
 
C880 Waldenström macroglobulinaemia
 
C881 Alfa nehézlánc-betegség
 
C882 Gamma nehézlánc-betegség
 
C883 Immunoproliferatív vékonybél betegség
 
C887 Egyéb rosszindulatú immunoproliferatív betegségek
 
C889 Rosszindulatú immunoproliferatív betegség k.m.n.
 
C90 Myeloma multiplex és plasmasejtes rosszindulatú daganatok
 
C900 Myeloma multiplex
 
C901 Plasmasejtes leukaemia
 
C902 Plasmocytoma, extramedullaris
 
C91 Lymphoid leukaemia
C910 Heveny lymphoblastos leukaemia
 
C911 Krónikus lymphocytás leukaemia
 
C912 Subacut lymphocytás leukaemia
 
C913 Prolymphocytás leukaemia
 
C914 Szőrös-sejtes leukaemia
 
C915 Felnőttkori T-sejtes leukaemia
 
C917 Egyéb lymphoid leukaemia
 
C919 Lympoid leukaemia, k.m.n.
 
C92 Myeloid leukaemia
 
C920 Akut myeloid leukaemia
 
C921 Krónikus myeloid leukaemia
 
C922 Subacut myeloid leukaemia
 
C923 Myeloid sarcoma
 
C924 Acut promyelocytás leukaemia
 
C925 Acut myelomonocytás leukaemia
 
C927 Egyéb myeloid leukaemia
 
C929 Myeloid leukaemia k.m.n.
 
C93 Monocytás leukaemia
 
C930 Acut monocytás leukaemia
 
C931 Krónikus monocytás leukaemia
 
C932 Subacut monocytás leukaemia
 
C937 Egyéb monocytás leukaemia
 
C939 Monocytás leukaemia, k.m.n.
 
C94 Egyéb meghatározott sejttípusú leukaemia
 
C940 Acut erythraemia és erythroleukaemia
 
C941 Krónikus erythraemia
 
C942 Akut megakaryoblastos leukaemia
 
C943 Hízósejtes leukaemia
 
C944 Acut panmyelosis
 
C945 Acut myelofibrosis
 
C947 Egyéb meghatározott leukaemiák
 
C95 Meghatározatlan sejttípusú leukaemia
 
C950 Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia
 
C951 Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia
 
C952 Meghatározatlan sejttípusú subacut leukaemia
 
C957 Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia
 
C959 Leukaemia, k.m.n.
 
C96 A nyirok-, a vérképző- és kapcsolódó szövetek egyéb és meghatározatlan rosszindulatú daganatai
 
C960 Letterer-Siwe betegség
 
C961 Malignus histiocytosis
 
C962 Malignus hízósejtes daganat
 
C963 Valódi histiocytás lymphoma
 
C967 A nyirok-, vérképző- és kapcsolódó szövetek egyéb meghatározott rosszindulatú daganatai
 
C969 A nyirok-, vérképző- és kapcsolódó szövetek rosszindulatú daganata, k.m.n.
 
D45 Polycythaemia vera
 
D46 Myelodysplasiás szindrómák
 
D460 Refrakter anaemia igazoltan sideroblastok nélkül
 
D461 Refrakter anaemia sideroblastokkal
 
D462 Refrakter anaemia blast – túlsúllyal
 
D463 Refrakter anaemia blast – túlsúllyal, transformációval
 
D464 Refrakter anaemia, k.m.n.
 
D467 Egyéb myelodysplasiás szindrómák
 
D469 Myelodysplasiás szindróma, k.m.n.
 
D47 A nyirok-, vérképző- és kapcsolt szövetek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
 
D470 Bizonytalan és ismeretlen természetű histiocytás és hízósejtes daganatok
 
D471 Idült myeloproliferatív betegség
 
D472 Monoclonalis gammopathia
 
D473 Essentialis (haemorrhagiás) thrombocythaemia
 
D477 A nyirok-, vérképző- és kapcsolt szövetek egyéb meghatározott bizonytalan és ismeretlen természetű daganatai
 
D479 A nyirok-, vérképző- és kapcsolt szövetek bizonytalan és ismeretlen természetű daganata, k.m.n.
 
Csontmetastasisban (csontmetastasisokban) szenvedő
 
C795 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
 
Agyi metastasisban (metastasisokban) szenvedő
 
C793 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
 
8. Mesterséges
 
Z93 Mesterséges testnyílás
 
testnyílással élő személy
 
Z930 Tracheostomával élő személy
 
Z931 Gastrostomával élő személy
 
Z932 Enterostomával élő személy
 
Z933 Colostomával élő személy
 
Z934 Egyéb művi, gyomor- vagy bélstomával élő személy
 
Z935 Cytostomával élő személy
 
Z936 Egyéb mesterséges húgyrendszeri szájadékkal élő személy
 
Z938 Egyéb művi stomával élő személy
 
Z939 K.m.n. művi stomával élő személy