A Szervezet alapítói

A Rákbetegek Országos Szövetsége 1990-ben a rákbetegek önsegítő, öntevékeny, önkéntes mozgalmának szerves fejlődése eredményeként alakulhatott meg. Valódi laikus, civil mozgalomként indult: 1986-ban egy daganatos betegséggel küzdő hölgy, betegtársai iránti szolidarításból - szervezte meg az első rákbeteg klubot. Rövidesen kiderült, hogy az egész társadalmat érintő, szélesebb körű beavatkozásra van szükség a megelőzés, a gyógyítás, és rehabilitáció területén. A Szövetséggé szerveződés hatékonyabb küzdelmet eredményezhetett az egészségügyi szociális ellátás változtatásában, a betegjogok érvényesülésében és a széleskörű szemléletváltozásban egyaránt.

1990. február 14-én alakult meg a Rákbetegek Országos Szövetsége 16 alapító szervezet küldötteinek közös elhatározásából.

alapito.jpg
A Szövetség alapítója és elnöke Mikéné Bodor Mária volt 
a kezdetektől egészen a 2013-ben bekövetkezett haláláig.

2014 március 28-tól a Szövetség neve Szervezetre változott.

 A Rákbetegek Országos Szervezetének Elnöke Szabó János

Feladata a rákbetegek pszichoszociális rehabilitációja, országos segítő, szolgáltató hálózat működtetése.

Egyesületeik főleg a megelőzés, az egészségnevelés, a közvélekedés formálása területén tevékenykednek, de figyelmet fordítanak a rákbetegek közvetlen segítésére is.

Az önsegítő csoportok, klubok segítenek a betegség feldolgozásában, a problémák megértésében. A pozitív példák segítenek a krízishelyzetek feloldásában, a remény fenntartásában.

A Bakonyszűcsi Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthonában (alapító tagszervezet), a huszonhárom év alatt több ezer daganatos gyerek, fiatal és felnőtt pihenhetett, gyógyulhatott.

1991-ben alakult az első Napforduló Segítő Szolgálat Nyíregyházán, ma 6 helyen működik az országban ilyen szolgálat.

24 év válasz arra is, hogy sok-sok alapító ma már és még változatlan híve, tagja és önkéntes segítője a Szervezetnek és szolgálatainak. Tehát igazolódott elsőrendű üzenetünk:

A rákbetegségből meg lehet gyógyulni és alkotó, örömteli életet lehet élni - tevékenynek lenni családban, munkahelyen és a Szövetségben.

 

Címünk:

Központi iroda és Napforduló szolgálat:
1023 Bp. Török u. 7. 1. emelet hf. 21 kapucsengő
Tel: 06-1/426-6672 | Mobil:+36-30/311-2534 
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Adószám: 19020855-1-43

Közhasznú szervezet
Alapítva: 1990-ben
A Szövetség címe: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.

Számlaszám: K&H Bank Rt. Bp.
10200940-21513686-00000000

 

A Rákbetegek Országos Szervezetének alaptevékenységének rövid ismertetése

A Rákbetegek Országos Szövetségét a Fővárosi Bíróság 1990. március 22-én a társadalmi szervezetek nyilvántartásába 1554. sorszámon jegyezte be. 2014 március 28-tól a Szövetség neve Szervezetre változott.

Közhasznúsági határozat száma: 13. Pk. 62. 014/1990/11.

A Szervezet a következő közhasznú tevékenységeket végzi: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; családsegítés; tudományos tevékenység; nevelés; oktatás; képességfejlesztés; ismeretterjesztés; hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; emberi és állampolgári jogok védelme; rehabilitációs foglalkoztatás.

A Rákbetegek Országos Szervezetének tevékenysége:

• a rákbetegek és rákbetegségből gyógyult emberek országos és helyi érdekképviselete; az egyéni tagság összefogása, tájékoztatása; a tagszervezetek, önsegítő csoportok, tagegyesületek működésének támogatása, tevékenységük anyagi és módszertani segítése; betegjogok ismertetése; a rákbetegekkel és a rákbetegséggel kapcsolatos szemléletformálás

• kiemelkedően közhasznú tevékenysége során olyan feladatokat lát el, amelyhez a z érintettek az állami egészségügyi, szociális önkormányzati ellátásban nem, illetve csak részben jutnak hozzá. Ezeket az ellátásokat, szolgáltatásokat a Szövetség vagy önállóan (Segítő Szolgálataiban és tagszervezeteiben) vagy az egészségügyi intézményekkel és önkormányzatokkal együttműködésben végzi, az alábbiak szerint: segítő, támogató programok rákbetegek és hozzátartozóik számára; egyéni pszichológiai, életmódi, szociális, jogi tanácsadás; csoportos módszerek között problémafeltáró, személyiségfejlesztő csoportok, relaxációs módszerek tanítása, zene-és kreatív terápia; gyógytorna, relaxáció, úszás, kirándulás, üdülés; gége műtöttek komplex beszéd-rehabilitációja; kórházi és otthoni látogató szolgálat működtetése, önkénteseink felkészítése; ismeretterjesztő könyvek, betegtájékoztató anyagok kiadása, terjesztése; terepgyakorlatok biztosítása szociális munkás és egészségügyi szakképzés közép-és felsőfokú intézményei részére; országos és helyi konferenciák, fórumok, ismeretterjesztő előadások szervezése, betegoktatási programok; tudományos, elemző munka a rákbetegek ellátását és rehabilitációját érintő területeken; részt vesz nemzetközi betegszervezetek munkájában; beteg-beteg cserekapcsolatokat szervez.

 

Szabó János

 

  •    Hajdúböszörményben született
  •    Rendszeresen tart előadásokat mentálhigiénés és más témakörökben határainkon túl is
  •    Életmód táborokat vezet
  •    Számos tanulmányúton vett részt Európában és a tengerentúlon
  •    Több tanulmánya jelent meg hazai felsőoktatási intézményekben
  •    Nős, felesége Tímea, fiai: Márk (19) Timóteus (16)

 Mintegy két évvel ezelőtt, Karcagon tartottam egy sorozatot, melyre ellátogatott a helyi klub vezetője, Váczi Attiláné. Az egyik előadás után megkérdezte, hogy lenne-e kedvem és időm ellátogatni a klubjukba? Hála Istennek időm és kedvem is volt, így megismerhettem egy nagyon szerető szívű, befogadó közösséget. Az eltelt két év során több mint 40 előadást tartottam lelki egészségünkkel kapcsolatosan, életmód tábort vezettem, és jótékonysági, karácsonyi koncerteket szerveztem a karcagi klub tagjaival. A legutóbbi jótékonysági koncertünket háromszáz vendég tisztelte meg jelenlétével, és a befolyt pénzösszeg, amellyel két daganatos betegséggel küzdő gyermeket támogatunk, megközelítette a hatszázezer forintot. A Szervezet céljai és szolgálata nagyon közel került a szívemhez és a lelkemhez, így 2013 januárjában beléptem a helyi klub tagjainak sorába. – Hogyan került kapcsolatba a Rákbetegek Országos Szervezetével?

– Volt valaha személyes érintettsége daganatos beteggel?

Első „találkozásom" ezzel a betegséggel családi vonatkozású volt, édesanyám testvére hunyt el daganatos betegség következtében. Közel három évtized telt el azóta, de ma is emlékszem, mennyire megdöbbentett a betegség lefolyásának intenzitása és könyörtelensége. Ahogy teltek az évek, sajnos egyre több rokonomat veszítettem el daganatos megbetegedésben, apai nagyapámat, majd tavaly nyáron hosszan tartó betegség után szeretett édesanyámat. Mivel az orvosok már nem tudtak segíteni, kihoztuk Őt a kórházból, és az otthonomban, családi körben pihent meg. Természetesen a családi vonatkozásokon túl baráti, ismerősi körömben is nagyon sok megbetegedéssel találkoztam.

– Mi befolyásolta a pályaválasztásban?

Első helyen talán azt említeném meg, hogy számomra mindig sokat jelentettek a családi, emberi kapcsolatok. Gyermekként mindig katonatiszt szerettem volna lenni, mert nagy hatást gyakorolt rám a bajtársiasság. Tizennyolc éves koromban egy, az egész életemet meghatározó lelki élmény hatására úgy döntöttem, hogy az érettségi után teológiát tanulok. Budapesten folytattam hát tanulmányaimat, és az Adventista Teológiai Főiskolán, teológus-lelkész diplomát szereztem. Mivel hiszek az élethosszig tartó tanulásban, tovább folytattam tanulmányaimat p.pszichológia szakon a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Debreceni Egyetem közös karán. Ennek elvégzése után a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán történész-tanár diplomát szereztem, majd elvégeztem a Doktori Iskolát, és jelenleg nagydoktori (PhD) disszertációmon dolgozom.

– Mit jelent Önnek a hivatása?

Számomra a hivatás szolgálatot jelent. Azt, hogy élettapasztalataim, tanulmányaim által szerzett ismereteimet megoszthatom másokkal, segítséget nyújthatok azoknak, akik megtisztelnek bizalmukkal.

– Mit tart fontosnak az életében?

Első helyen a családomat említeném, mely nagyon biztos és fontos hátteret biztosít a munkámhoz, tanulmányaimhoz. Egyre nagyobb és égetőbb problémának látom azt, hogy az emberek elidegenednek egymástól – ahogyan Heidegger német filozófus írta: „Felnövünk mint a fák, amelyek egymás mellett állnak, közel egymáshoz, de mégis elérhetetlen távolságra..." – és fontosnak tartom a „hídépítést lélektől-lélekig". Nagyon szeretek olvasni, utazni, és általában véve közel áll hozzám minden labdás sportág, ezen belül a labdarúgás.

- Milyen célkitűzéseket szeretne megvalósítani a Rákszervezet Elnökeként az elkövetkezendő években?

Mindenekelőtt szeretném megőrizni azokat az értékeket, alapelveket, melyeket az Alapítók fontosnak tartottak, és ma is időtállóak. Ezek közé tartozik a teljesség igénye nélkül például, a vallási, politikai semlegesség, vagy az, hogy a Szervezet elsősorban a betegekért létezik, és erkölcsi testületként kell működjön. Szeretném ha meghitt, baráti légkör uralkodna a Szervezetben, ahol valódi segítséget, megnyugvást, békességet találnának mindazok, akik hozzánk fordulnak. Három pontban határoztam meg az előttünk álló évek programját és ehhez rendeltük terveinket is: stabilitás, építkezés, növekedés. Úgy gondolom és hiszem, hogy valódi növekedést csak összefogással tudunk megvalósítani. Én ezt szeretném munkálni, és erre biztatom a Szervezet minden tagját és barátját.

– Sok sikert kívánunk hozzá!