Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy Mikéné Bodor Mária a Rákbetegek Országos Szövetségének az Elnök Asszonya
2013. év december hó 11. napján, életének 72.évében elhunyt.
A Szövetség saját halottjának tekinti.

Drága Emléke Szívünkben Örökké Él!

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy 

Mikéné Bodor Mária 

a Rákbetegek Országos Szövetségének az Elnök Asszonya

2013. év december hó 11. napján, életének 72.évében elhunyt.

A Szövetség saját halottjának tekinti.

 

Drága Emléke Szívünkben Örökké Él!

 

 "Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek."
(Tóth Árpád)

Mikéné Bodor Mária búcsúztatására
Elhangzott 2014. január 9.-én


Tisztelt Egybegyűltek! Tisztelt Gyászoló, Búcsúzó Gyülekezet!

Ma azért gyűltünk össze, hogy Mikéné Bodor Mária urnája körül megálljunk, rá emlékezzünk, ill. végső búcsút vegyünk Tőle.
Mindnyájan az egybegyűltek közül emlékszünk halk szavára, kedves mosolyára, meleg ölelésére, barátságos üdvözléseire. Ezek a mozdulatok a múlté, többé nem ismétlődhetnek meg. Mária elment közülünk, űrt hagyva maga után.
Mikéné Bodor Mária. Egyszerű név, ki viselte ezt a nevet? Tekintsük át életútját, fő tevékenységét a Rákbetegek Országos Szövetségének elnöksége nevében. Engedjék meg, hogy ezek szubjektív és kiragadott képek lesznek, mert egy életet és egy életművet nem lehet néhány perc alatt ismertetni.
Nála a család igen nagy szerepet játszott. Mindnyájan emlékszünk, milyen szeretettel és odaadással beszélt „Mamikám"-ról és viselte gondját. Tamás fia minden egyes lépését követte, s ahol lehetett segített neki kibontakozni. Örömmel vette, hogy fia új családot alapít, s igen nagy boldogsággal töltötte el unokája jövetele. Matyi fejlődését örömmel mesélte és mutatta a róla készült fényképeket. Amikor tudott, időt szakított rá, hogy együtt legyenek. Szeretett unokájának további fejlődését már nem kísérheti figyelemmel.

Mária szociológusként, egészségnevelőként nagyon jól ismerte az egészségügyet. Felismerte, hogy a daganatos betegségben szenvedők támogatásra szorulnak. Külföldön tanulmányutakon vett részt, hogy tapasztalatait hazahozhassa és a közösség céljára használhassa fel. Tudatosan készült erre a feladatra, s amikor a törvények megengedték, akkor megalapították a Rákbetegek Országos Szövetségét 1990-ben.

A családi kötelékek fellazulása miatt egyre inkább a kis csoportokra hárul a feladat, hogy támogassák egymást a bajban és együtt örüljenek a sikereknek a gyógyulásnak!
Segíteni szerettek volna a tünetek felismerésekor, mert az emberekben félelem alakul ki, már a rettenetes betegség felsejlésekor. Szeretnék a tüneteket másképp értelmezni, elkerülni a rák gyanúját.
A Szövetség alapító tagjai segíteni szerettek volna a rosszindulatú daganatos megbetegedés miatt„megbélyegzett" emberein. Szerették volna elhitetni a betegekkel, hogy van kiút, vegyék fel a harcot, a betegség legyőzhető. A „Hiteles szó erejével" példát mutattak, hogy a kezelések nem hiábavalók, s a félelmeket fel szerették volna oldani az emberekben.
Mária vezetésével a Szövetség alapítói szerették volna a daganatos betegségben szenvedők helyét megtalálni a kisebb és nagyobb közösségekben. A „mi lesz velem ezután" kérdésre feleleteket kerestek, mely minden egyén esetén mást és mást jelent.
Elévülhetetlen érdemei vannak Máriának abban, hogy a betegekkel a valós állapotot közöljék és azt a beteg fel tudja dolgozni. Minden esetben arra buzdította a hozzá fordulókat, hogy kérdezzenek az egészségügy dolgozóitól, saját problémájukat beszéljék meg közösen.
A statisztikai adatok mögött egy-egy ember elvesztése áll. Mária nagyon sokszor követett gyógyíthatatlan betegeket és adott bíztatást, jó szót az emberek utolsó pillanataiban is. Most már nem teszi többé!
Engedjék meg, hogy más példával fejezzem ki az összetartozást szorgalmazó tevékenységét. A klubok, mint egy-egy sejt működnek. Ezek elindításában, tevékenységük folyamatos követésében telt el életének nagyobb része. Amint a sejten belül, így a klubokban is mindenkinek megvan a maga feladata, de együtt dolgoznak, s munkájukat össze kell hangolni. A különböző sejtek egymással is tartják a kapcsolatot a tudomány mai állása szerint igen bonyolultan. Mária össze tudta hangolni a térben és összetételben különböző klubok és egyesületek munkáját.
Mint a daganatos betegek országos érdekvédelmi szervezete a legkülönbözőbb szervekkel tárgyalt, érvelt, vitatkozott. Mindezt tette a daganatos betegek javára akár gyógyszerről, parókáról vagy rehabilitációról volt szó.
A szervezet jó kapcsolatot ápolt országon belüli egyéb társadalmi csoportosulással. A teljesség igénye nélkül kell megemlíteni ezt a helyet is, ahol vagyunk: a Magyar Hospice mozgalom elindításában is részt vett. Évente közös rendezvényeket tartanak, ahol Mária örömmel vett részt. A magyarországi szervezetek között a teljesség igénye nélkül fel lehet sorolni többek között az ILCO Szövetséget, alapítványokat és a Rákligát is. Minden esetben törekedett a korrekt együttműködésre.
Határon túli daganatos betegek csoportjaival szintén szerveztek közös alkalmakat. A felmerülő nyelvi nehézségek ellenére együtt tudnak dolgozni európai és amerikai szervezetekkel is.
Akár személyes megbeszélés akár nagy hallgatóság előtt tartott ismertetés során halk, de határozott szava volt. Szakmailag felkészült, színvonalas tájékoztatást tudott adni a hozzá fordulóknak. Ugyanakkor határozottan elutasított mindent, ami nem a betegek célját szolgálta.
Így lesz a kis sejtből egy egész szervezet, amely a daganatos betegek jobb ellátását jobb életkilátását és jobb minőségű életét valósítja meg.
Mária az ismertetett óriási feladatot vállalta magára és talán erején felül is végezte ezt haláláig.
Köszönjük, hogy elindította a betegek közötti párbeszédet . Köszönjük, hogy megszervezte a klubokat. Köszönjük, hogy élete végéig vezette a Rákbetegek Országos Szövetségét. Köszönjük, hogy saját egyéni problémáit hátrahagyva a betegek érdekeit képviselte. Köszönjük szakmai tudását, amit tovább adott. Köszönjük, hogy kérdéseinkre, problémáinkra mindig a legjobb megoldást kereste. Köszönjük halk, de határozott viselkedését.Köszönjük egész személyiségét.

Köszönjük Mária, hogy ismerhettünk!
Nyugodj békében!

Dr.Baki Márta elnökhelyettes