Azok a fekvőbetegek, akik az április 3-i választás napján nem tudnak a
lakcímük szerinti szavazókörben szavazni, átjelentkezhetnek és
mozgóurnát kérhetnek a voksoláshoz az ellátó intézmény helye szerinti
településre.

Azoknak, akik például kórházban, bentlakásos intézményben vagy
otthonuktól távol, családjuknál történő ápolás miatt nem tudnak a
lakcímük szerinti szavazókörben szavazni, de élni kívánnak a szavazati
jogukkal, át kell jelentkezniük az ellátó intézmény helye szerinti
településre.

Az átjelentkezést a választó lakcíme szerinti helyi választási irodánál
postai úton, személyesen vagy online a www.valasztas.hu oldalon
keresztül lehet megtenni.

A kérelemnek a személyes adatokon túl tartalmaznia kell annak a
településnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván.

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő,
mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt
választópolgár nyújthat be.

FIGYELEM !!!

Kényelmi okra, vagy a munkavégzésre hivatkozó kérelmeket a választási
irodák elutasítják!!!

A mozgóurna iránti kérelemnek az érintett személyazonosító adatain és a
szavazás helyszínén túl tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát is.

Bővebb információ:
https://weborvos.hu/hirek/a-korhazban-apoltak-isszavazhatnak-272842